Koleksiyon / Collection

Eczacılık Tarihi Koleksiyonu'nundan Seçmeler / Selection from the History of Pharmacy Collection
  • Koleksiyonda 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında Paris ve İstanbul'da basılmış tıp ve eczacılık kitapları başta olmak üzere; yazma eser, tıbbi dergi, gazete, mektup, şehadetname, sertifika, reçete, rapor, ilan, reklam, fatura, zarf, antetli kağıt, fotoğraf, ilaç şişesi, ilaç kutusu ve laboratuar malzemelerinin oluşturduğu 3000'i aşkın parça yer almaktadır.

 

  • Koleksiyondaki en eski parça Sienalı ünlü hekim ve botanikçi Pietro Andrea Mattioli'nin (1501-1577) Venedik'te basılmış İtalyanca bir Materia Medica Şerhine ait 1568 tarihli orijinal folyodur.

 

  • Hekimbaşı Abdülhak Hayrullah Efendi tarafından Fransızca aslından Türkçeye çevrilen Makalat-ı Tıbbiye (1844) koleksiyonda yer alan Türkçe olarak basılmış ilk tıp eseridir.

 

  • Koleksiyonun önemli bir bölümünü eski ve yeni harfli Türkçe tıp ve eczacılık kitapları oluşturmakta; bunu alfabetik sırayla Almanca, Arapça, Danca, Ermenice, Farsça, Fince, Fransızca, Gürcüce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Karamanlıca (Yunan harfli Türkçe), Latince, Lehçe, Portekizce, Rumence, Yunanca ve diğer dillerde yazılmış çeşitli kitap ve efemera takip etmektedir.

 

  • Koleksiyonda imzalı kitabı yer alan tıp ve eczacılık tarihi araştırmacıları arasında şu isimler yer almaktadır: Prof. Afife Mat, Prof. Ali Haydar Bayat, Prof. Axel Helmstaedter, Prof. Ayten Altıntaş, Ecz. Bengt Mattila, Ecz. Bruno Bonnemain, Dr. Christiane Staiger, Prof. Christoph Friedrich, Prof. Emre Dölen, Prof. Esin Kahya, Prof. Glenn Sonnedecker, Prof. Greg Higby, Prof. Gülten Dinç, Prof. İlter Uzel, Mert Sandalcı, Prof. Nuran Yıldırım, Prof. Olivier Lafont, Prof. João Rui Pita, Prof. Sabine Anagnostou, Prof. Scott Podolsky, Prof. Süheyl Ünver, Prof. Turhan Baytop ve Prof. Yeşim Işıl-Ülman.